İhracat Kontrolü

İhracat kontrolü ihraç edilen savaş malzemelerle ile çift-kullanım olarak ifade edile malzeme ve hizmetler ile teknoloji transferine uygulanan kontroldür.

İhracat kontrollerinin dört ayağı bulunmaktadır:

  • Uluslararası bağlayıcılığı olan (Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi) platformlarda alınan ambargo kararları
  • Uluslararası sözleşmeler
  • Bazı ülkelerin birlikte oluşturdukları ihracat kontrol rejimleri.
  • Bazı ülkelerin bizatihi kendi ülke ihtiyaçları çerçevesinde oluşturdukları ihracat kontrol düzenlemeleri.

Wassenaar Düzenlemesi, Nükleer Tedarikçiler Grubu, Avustralya Grubu, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi, Zangger Komitesi ihracat kontrolleri kapsamındaki önemli girişimlerdir.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Amerika Birleşik Devletleri İhracat Kontrol Sistemi (ITAR-EAR)
  • Avrupa Birliği İhracat Kontrol Sistemi
  • Türkiye İhracat Kontrol Sistemi