Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler

Yerel ve uluslararası pazarda rekabetin artması, yeni yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve bu süreçte risk yönetiminin mutlak ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle finansal hizmetler sektörü son derece dinamik bir yapıdadır. 

Gelişen teknoloji ve değişen risk algısı ile beraber her an yeni bir finansal enstrüman piyasaya çıkmakta, bu durum finansal hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin kendi yasal ve operasyonel süreçlerini devamlı olarak yenilemelerini gerektirmektedir.

Bu sektörde yer alan şirketlerin bir kısmı sahip oldukları statü, bir kısmı ise halka açık olmaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıkı bir şekilde düzenlemelere tabi tutulmakta ve denetlenmektedir. 

Kalifiye işgücüne ve genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin hızlı büyüyen bir pazar olması, uluslararası piyasalar ile bütünleşmiş serbest bir kambiyo rejiminin bulunması Türkiye finans sektörüne yatırım yapacak olan şirketlere fırsatlar sunmaktadır.  Bunun neticesinde sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çoğunda yabancı sermaye payı bulunmakta ve bu trend gün geçtikçe etkisini arttırmaktadır.