Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Dünyada ve Türkiye'de en hızlı değişim ve gelişim gösteren sektörlerin başında gelmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, getirilen yeni yasal düzenlemeler, rekabet ortamı doğal olarak sektörün karlılığını etkilemektedir.

Sektördeki değişimleri  yakından izleyen uzmanlarımız, müşterilerimize rekabette  öne çıkmalarını sağlayacak destek hizmetleri sunmaktadır. 

Bu alanda yerel ve uluslararası düzeyde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşmektedir. BDO’nun, söz konusu işlemlerle ilgili olarak vergisel, finansal ve hukuksal due-diligence çalışmalarında önemli deneyimleri bulunmaktadır.

Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) düzenleme ve denetimine tabi olup gelirleri üzerinden her yıl RTÜK'e üst kurul payı ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, ödenen üst kurul paylarının doğruluğu düzenlenecek yeminli mali müşavir tasdik raporuyla tespit edilmektedir. Alanında uzman olan ekibimiz, söz konusu üst kurul paylarının tespitinde ve belirtilen raporun hazırlanmasında müşterilerimize hizmet sunmaktadır. 

Diğer taraftan telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; ilgili mevzuat uyarınca, gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğine bağlı olarak özel iletişim vergilerini iade alma hakkı bulunmaktadır. BDO, iade alma hakkının kullanılması için; ilgili tutarın hesaplanması, gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve buna ilişkin yeminli mali müşavirlik tasdik raporunun hazırlanması konularında destek vermektedir.