Otomotiv

Otomotiv

Otomotiv sektörü, Türkiye'de sanayileşme sürecinin ivme kazandığı 70’li yılların başından beri önemli bir sektör olarak yerini korumuş ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sürdürmüştür. Bu gelişimin bileşenleri arasında;

  • Otomotiv sektörünün önemli seviyede know-how içermesi, 
  • Sektörün istihdam ve dış ticaret dengelerine olan pozitif etkisi, 
  • Demir çelik, petro kimya, bilgi teknolojileri ve lastik sektörlerinin hedef pazarı olması,
  • Servis, akaryakıt, sigortacılık ve savunma sanayi sektörleri ile doğrudan ilişkili olması 

yer almaktadır.

Türkiye otomotiv sektörü, yan sanayinin varlığı, yetişmiş işgücü, coğrafi konum ve güçlü sermaye yapısı ile bu alanda faaliyet gösteren şirketlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır.  Öte yandan düşük kapasite kullanım oranı, dış pazardaki dalgalanmalar ile Çin ve Hindistan'daki rekabetçi yapı sektörü zorlayan faktörlerdir. 

Fiyat ve kalite rekabetinin varlığı, çevre duyarlılığın artmasına bağlı olarak karbon salınımı konusunda getirilen kısıtlamalar, alternatif yakıt kullanımı ve elektrikle çalışan araçların üretimi sektörü ciddi anlamda Ar-Ge harcamaları yapmaya yöneltmektedir. Bu durum, hem maliyetlerin artmasına hem de şirketlerin stratejik yeniden yapılandırma kararları almasına neden olmaktadır. Otomotiv sektöründe yıllardır edindiğimiz tecrübe ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktayız.