Yatırım

Türkiye yatırımlar bakımından cazip bir coğrafi konumdadır. Yabancı yatırımcılara Türkiye’de yapacakları yatırımlar bakımından bunları cazip kılan birtakım Devlet Destekleri mevcuttur.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Firma kurulumu ile ilgili hizmetler
  • Yatırım Teşvik Belgesi proje hazırlama ve başvuru hizmetleri
  • İhracat Destekleri ile ilgili mevzuat ve başvuru destek hizmetleri