Rejimler

Gümrük rejimleri eşyaya uygulanacak vergi kuralları vergi dışı gerekliliklerin tespiti bakımından önemlidir. Bazı rejimler mali mükellefiyetlerin ortadan kaldırması ve/veya vergi dışı gereklilikleri esnetmesi bakımından yükümlülere verimlilik artışı sağlayan olanaklar sunarlar. Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri bu bakımdan önemlidir.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

Dahilde İşleme Rejimi / Hariçte İşleme Rejimi

  • Proje Hazırlama
  • Uygulama
  • Belge Kapatma