Gümrük Denetimi

Ticaret Bakanlığı müfettişler marifetiyle her yıl belli sayıda firmanın gümrük işlemlerini denetimden geçirmektedir. Bu denetimler Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler öncesinde firmaların denetime hazır olduklarının tespiti önemlidir.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Resmi denetimler öncesi Gümrük İşlemleri Denetimi
  • Resmi denetimlere destek hizmeti