Süreç Analizi

Gümrük süreçlerinin etkinliği firmaların ithalat ve ihracat işlemlerindeki verimliliklerinin artırılması ve işlem maliyetlerinin azaltılması için önemlidir. Firmaların ithalat ve ihracatla ilgili yapılarının bu etkinliğe destek verecek biçimde örgütlenmesi ve iş akışlarının da buna göre dizayn edilmesi önemlidir.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • İthalat ve İhracat süreçlerin incelenmesi
  • Eksik ve iyileştirilebilir alanların tespiti
  • Firmaya uygun dış ticaret ve gümrük yönetim modelinin oluşturulması
  • Modelin hayata geçirilmesi
  • Arşiv sisteminin kurulması