Eğitim

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bilginin önemi tartışmasızıdır. Eğitimler bu bakımdan önemlidir. Dinamik bir alan oluğu ve sürekli değişim içinde bulunduğu için zaman zaman eğitimlerin yenilenmesine de ihtiyaç vardır. Öte yandan çok geniş bir alan olduğu için firmaların eğitim ihtiyaçlarını özelleştirmesi ve eğitimlerin özelleştirilmiş ihtiyaçlara göre verilmesi eğitimlerin faydasını artırmaktadır.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Eğitim ihtiyacının analiz edilmesi
  • Firma ile birlikte eğitim programının hazırlanması
  • Eğitimin verilmesi