YYS (AEO)

Gümrük uygulamalarında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ile ilgili imkanlardan faydalanmak önemlidir. 2000’li yıllarda Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) adı altında başlayan uygulama halen devam etse de 2010’lu yıllarda uluslararası uygulaması da olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS-AEO) adı altında devam etmektedir. YYS, ithalatta ve ihracatta yerinden gümrükleme de dahil olmak üzere sertifika sahibine çok sayıda imkan sunmaktadır.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:  

  • YYS Alım Süreci Danışmanlık Hizmeti
  • YYS Ön İzleme Danışmanlık Hizmeti
  • YYS Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Hizmeti
  • YYS Eğitim Hizmeti
  • Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri Hizmeti