Gümrük ve Dış Ticaret

Gümrük ve Dış Ticaret

Gümrük alanı gümrük ve dış ticaret mevzuatının uygulandığı alandır. Gümrük mevzuatının hem yerel hem de uluslararası boyutu bulunmaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu büyük ölçüde AB Gümrük Kodunun tercümesidir. Türkiye gümrük ve dış ticaret alanında çok sayıda uluslararası anlaşmaya taraftır ve bunların uygulamasını gerçekleştirmektedir. Gümrük mevzuatının önemli bir bölümü uluslararası uygulaması olan menşe, kıymet, tarife gibi teknik alanlara dönüktür. Bu teknik alanlar eşyanın vergilendirilmesini doğrudan etkilemektedir.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

İthal/İhraç eşyasının sınıflandırılması – Tarife (GTIP) Tespiti Hizmeti

 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvuruları
 • Tarife Bilgisi başvuruları

İthal eşyasının vergilendirilmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti

 • Gümrük Vergisi/İlave Gümrük Vergisi
 • İthalde alınan KDV/ÖTV
 • Ek Mali Yükümlülük
 • KKDF

İthal/İhraç Eşyasının menşeinin tespiti

 • Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları

İthal Eşyasının Kıymetinin Tespiti

 • Transfer Fiyatlandırması
 • Royalti-Lisans
 • Credit Note/Debit Note Uygulamaları
 • Fiyat Düzeltmeleri

Dış Ticaret Sözleşmelerinin incelenmesi

 • Alım-satım sözleşmeleri
 • Royalti-lisans sözleşmeleri
 • Komisyon ödemesine yol açan sözleşmeler
 • Distribütörlük sözleşmeleri
 • Gümrük Müşaviri sözleşmeleri
 • Gümrüklü Depolama sözleşmeleri

Kambiyo Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri

 • İhracatta Kambiyo Takibi