İhtilaf Yönetimi

Gümrük alanı ihtilafların en yoğun yaşandığı alanlardan biridir. Bunda, bu alanda çok sayıda mevzuatın uygulanması ve çok sayıda özel ve kamu kurum ve kuruluşun müdahil olduğu bir alan olmasının önemli etkisi vardır. İhtilafların sonucu olarak vergi kaynaklı ihtilaflarda gümrük idarelerinin ek tahakkukları ile vergi kaynaklı olsun veya olmasın hem idari hem adli cezalar karşımıza çıkmaktadır.

Bu başlık altında aşağıda kapsamı verilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Ek Tahakkukların Değerlendirilmesi
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu Kapsamındaki İdari Cezaların Değerlendirilmesi
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamındaki Adli Cezaların Değerlendirilmesi

Belirtilen durumlarla alakalı idari ve adli itiraz dilekçelerinin hazırlanması, dava açılması da dahil olmak üzere ihtilaf sürecinin başından sonuna kadar yönetilmesi.