Perakende

Perakende

Özellikle hızlı nüfus artışı ve küreselleşmeyle birlikte, tüketim ve perakende sektörü hızla gelişmektedir. Son yıllarda küresel ölçekte büyük gelişme gösteren Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinin (BRICS) yanı sıra, dinamik bir ekonomiye sahip olan Türkiye’de de sektör uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Buna bağlı olarak, son dönemde sektörde birçok birleşme ve satın alma gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan; pazardaki çetin rekabet şartları, alternatif satış kanallarının (e-ticaret) ortaya çıkması, pazarın bölünmesi, bilinçli tüketici sayısındaki artış, teknolojide yaşanan gelişmeler nedeniyle fiyatların daha şeffaf olması sektörün kârlılığı üzerinde baskı yaratmaktadır.

BDO olarak; tüketim ve perakende sektöründeki şirketler için dinamik, güçlü ve etkin bir hizmet ağı sağlamaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler getirerek, sektörel zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktayız. Ayrıca uzman kadromuzla, sektörde yapılan birleşme ve satın almalar sebebiyle yapılan vergisel, finansal ve hukuksal due-diligence çalışmalarında da önemli deneyimlere sahibiz.