.

Erdal Güleç

Ortak - Vergi

Enerji ve Doğal Kaynaklar | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon | Perakende

Kurumsal Yeniden Yapılandırma | Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları

Yeminli Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Sayıştay’da 3 yıl Denetçi ve akabinde Maliye Bakanlığı’nda 6 yıl Hesap Uzmanı olmak üzere toplam 9 yıl kamu tecrübesi bulunmaktadır. Kamu görevi sırasında çok sayıda kamu kurumu ve farklı sektörlerdeki önde gelen firmalar nezdinde kamu/vergi denetimleri yürütmüştür. 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda 6 ay süreyle koordinatör olarak görev yapmıştır.

Kamu görevi sonrasında Sabancı Holding’de 6 yıl Mali Danışman ve sonrasında Topluluk şirketlerinden Çimsa’da 2 yıl  Mali İşler Direktörü olarak çalışmıştır. Bu süreçte Topluluk şirketlerinin vergi, SPK, TTK, yatırım teşvik konuları dahil tüm mali işlerinin koordinasyonunu yürütmüş; Topluluğun ve Çimsa’nın yurt içi ve yurt dışı yapılanma işlemleri, varlık/hisse satın alma ve satış projeleri, transfer fiyatlandırması, yatırım/vergi teşvik ve vergi optimizasyon süreçlerinde  önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Kasım 2021’de BDO İstanbul ofisine vergi ortağı olarak katılmıştır. Şirket yeniden yapılandırmaları, vergi incelemeleri, vergi ihtilafları ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlık sahibidir. Mesleki dergilerde çeşitli vergisel konularda yazılmış makaleleri bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir unvanını haizdir.


MESLEKİ ÜYELİKLER

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL)


EĞİTİM

BS Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İngilizce)

BS Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

MSc Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Yöneticiler için MBA (EMBA)