Savunma Sanayii

Savunma Sanayii

Türkiye'deki savunma sanayii, son yıllarda çok önemli gelişmeler göstererek küresel arenada da dikkat çeken bir konuma yükselmiştir. Ülkemiz artık, kendi savunma araç ve gereçlerini tasarımından itibaren yerli teknolojiyle ve her şeyiyle üretebilecek seviyeye gelmiş olmasının yanı sıra bunların pek çoğunu dünyanın birçok ülkesine de ihraç etmeye başlamıştır.   

Türkiye, savunma sanayiinde teknolojik yeniliklere ve Ar-Ge yatırımlarına büyük önem vermektedir. Savunma sanayii, Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki vizyon projeleri arasında stratejik bir öneme sahiptir.

Diğer taraftan bu sektör, ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ekonomik büyüme ve teknolojik gelişim açısından da büyük bir rol oynamaktadır.