-

Betül Ertem Yıldız

Ortak - Yönetişim, Risk ve Uyum

Finansal Hizmetler | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Uygunluk Denetimleri | Yönetişim - Risk - Uyum | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi | Yönetim Danışmanlığı

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Betül Ertem Yıldız 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını “European Studies of Society, Science and Technology” programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Linköping Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sırasıyla, NTTI-Bilvak’ta Türkiye’deki ilk EFT Sisteminin operasyon ekibinde; Sybase-Türkiye ve Microsoft-Türkiye organizasyonlarında, ağırlıklı olarak finans ve telekomünikasyon sektöründe danışman olarak görev yapmıştır.

2008 -2022 yılları arasında kurucusu olduğu Karya Bilişim Ltd. Şti. bünyesinde, Türkiye’de ve yurt dışında kurumsal ölçekli firmalar ve kuruluşlar için, “yönetişim-risk-uyum” (GRC) konularında danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri sunmuştur. BSI Eurasia’nın sözleşmeli denetçisi ve eğitmeni olarak; Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da, bilgi güvenliği, kişisel veri yönetimi, iş sürekliliği, bilgi teknolojileri hizmet yönetim belirtilen yönetim sistemlerinin uygulama ve denetçi eğitimleri vermiş; belgelendirme denetimleri gerçekleştirmiştir.

Betül Ertem Yıldız, BDO İstanbul ofisinde 2022 yılında göreve başlamış olup, halen BDO Türkiye GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum) Ortağı olarak görevini sürdürmektedir.

 

MESLEKİ LİSANSLAR

CGEIT (Certified in the Governance of IT)

CISA (Certified Information Systems Auditor)

BSI Onaylı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi.

BSI Onaylı ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

BSI Onaylı ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi

ISO 27701 KVYS Kişisel Veri Yönetim Sistemi Denetçisi ve Eğitimcisi

IRCA Onaylı BSI Eğitimcisi (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri; ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri; ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi)

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

TMMOB, İstanbul EMO (Elektrik Mühendisleri Odası)

ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

TBD (Türkiye Bilişim Derneği)

 

EĞİTİM

Yüksek Lisans - 2005: European Master Programme kapsamında, İTÜ – Bilim Teknoloji ve Toplum Bölümü (Birinci Sömestr) ve Linköping Üniversitesi, Teknoloji Bölümü “Gender and Teknoloji” alt dalı (İkinci Sömestr)

Lisans - 1992: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü – Telekomünikasyon alt dalı.

Orta Öğretim - 1987: Elazığ Anadolu Lisesi

 

SOSYAL ÜYELİKLER

KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı)