Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
  • İş Hukuku ve SGK Mevzuatı

İş Hukuku ve SGK Mevzuatı

COVID-19 salgını en çok çalışma yaşamını doğrudan etkilemiş bulunmaktadır. Çalışma yaşamında ortaya çıkan başta kısa çalışma ödeneği, uzaktan çalışma, yıllık izin, ücretsiz izin vb konular olmak üzere belli başlı bütün konular İş Hukuku ve SGK ekibimizin yakın takibiyle, aşağıda yer verilen İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Sirkülerlerimizde ve Makalelerimizde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

İş Hukuku ve SGK Sirkülerlerimiz:

Sosyal Güvenlik Kurumu Covid-19’u “Hastalık” Olarak Değerlendirmiştir​

Korona Virüs Nedeniyle Personelini Evden Çalıştıran İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar​

Kısa Çalışma Süresi Kıdemden Sayılır Mı?

Sgk Tarafından Açılan Covıd-19 Ücretsiz İzin Xml Girişi Modülü Aktifleşmiştir.

Türkiye İş Kurumu Tarafından Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlanmıştır.

Nisan Bordroları Nasıl Yapılacak, İşveren Ne Kadar Ücret Ödeyecek?

İşkur Tarafından Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi Formu Güncellenmiştir.

Sgk Tarafından Covıd-19 Ücretsiz İzin İşlemleri Modülü Açıldı.

2020/10 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı.

2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

İş Sözleşmesi 3 Ay Feshedilemeyecek!

Ücretsiz İzine Çıkarılan Personeller İçin 28- Pandemi Ücretsiz İzin Kodu Sisteme Tanımlandı.

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Covid-19 Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Çalışma Mevzuatına Etkileri

İşveren Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle İşe Gidemeyen İşçiye Ücret Ödemek Zorunda Mı ?

Covıd-19 Tedavisinde Kullanılan Malzeme ve Ekipmanlardan Tüm Kişilerin Yararlanacağına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

"Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme" Konulu Webinarımıza Ait Sunumlar.

Corona Virüse Karşı Oluşturulan Torba Yasa Tasarısı İle İşten Çıkarmanın Üç Ay Süreyle Yasaklanması ve Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Ücret Desteği Verilmesi.

Pandemi Vakalarının Tanı ve Tedavi Hizmetleri Acil Hal Kapsamına Alınmıştır.

Yarım Ücret Ödenmesini Gerektiren Hallerde Sigorta Bildirimleri.

İşkur Tarafından Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi Formu Güncellenmiştir.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından "İcra İflas Kanunu 330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri" Konulu Görüş Yazısı Yayımlanmıştır​.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanılan Sürenin İşsizlik Ödeneği Süresinden Düşülmesi.

SGK’nın Resmi Sitesinde Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formlarında 27/03/2020 Tarihi İtibariyle Bazı Değişikliklerin Yapılması.

7226 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.

Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Kolaylaştırıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında İşkur Tarafından Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Açıklamalar Yayımlandı.

Korona virüs Salgını Kapsamında Yürüklükteki Mevzuat Çerçevesinde Alınabilecek Önlemler (Kısa Çalışma Ödeneği).

İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında İşkur Tarafından Duyuru Yayımlandı.

Korona virüs Nedeniyle İş İlişkilerinde İşverenlerin Alabileceği Önlemler.

İş Hukuku ve SGK Makalelerimiz:

Covid-19 Sebebiyle Ücretsiz İzin, İş Sözleşmesinin Feshi, Nakdî Ücret Desteğindeki Düzenlemelerin Çalışma Hayatına Etkileri

Nisan Bordroları Nasıl Yapılacak, İşveren Ne Kadar Ücret Ödeyecek?​

İş Sözleşmesi 3 Ay Feshedilemeyecek!​

Kısa Çalışma Süresince İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödenebilir Mi?​

İşveren, Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle İşe Gidemeyen İşçiye Ücret Ödemek Zorunda Mı?​

Çalışan personelden icra kesintileri yapılmaya devam edilecek mi?

10 Soruda İşçinin Kısa Çalışma Rehberi.

Evden Çalışan Personel İçin Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Yapılabilir Mi?

Corona Virüs Tedbirleri Kapsamında İşveren Çalışanını Ücretsiz İzne Çıkarabilir Mi?

Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle İşletmelerin İş Hukuku Bağlamında Alması Gereken Tedbir ve Düzenlemeler.