Teşvik ve Devlet Destekleri Danışmanlığı

Teşvik ve Devlet Destekleri Danışmanlığı

Türkiye’de yatırım teşvikleri ekonomi politikasının güçlü bir enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Yatırım teşvik sisteminde sektörel ve coğrafi farklılıklar göz önünde bulundurulmakta, yararlanılabilecek teşvik unsurları ve miktarı, ekonomik dönüşüm sağlama ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarıyla farklılaştırılmaktadır. Son dönemde, ilave teşvik unsurlarının eklenmesi, sektörel ve hatta ürün bazında düzenlemeler getirilmesi ile teşvik mevzuatı ve uygulaması kompleks bir hal almıştır. Teşviklerden yararlanma düzeyi, mevzuat bilgisi ve uygulama yetkinliği ile de yakından ilgilidir.

Yatırım teşviklerinin yanı sıra, ihracata yönelik hemen her türlü faaliyet için oldukça yüksek tutarda ve çeşitlilikte destekler sağlanmaktadır. Benzer şekilde, ar-ge faaliyetleri de ar-ge merkezleri, teknoparklar ve ar-ge harcamalarına sunulan vergisel avantajlar ve hibeler ile desteklenmektedir.

BDO Teşvik Departmanı, tüm devlet desteklerinden azami yararı elde etmeniz için yanınızda olacaktır. Destekleri sağlayan birimlere yapılacak resmi başvuruların gerçekleştirilmesi, öncesinde yapılacak hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi, teşviklerin uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında verilecek başvuru ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir hizmetler bütünü tarafımızca sunulmaktadır.

Teşvik hizmetlerimizin bir diğer katkısı, sürekli güncellenen, çok sayıdaki desteklere ilişkin gelişmeleri değerli müşterilerimiz adına takip ediyor olmamızdır.  

HİZMET ALANLARIMIZ

Yatırım Teşvik Belgesi

  • Genel, Bölgesel, Stratejik
  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
  • Proje Bazlı Teşvikler

İhracat Destekleri

  • Yurtdışı pazarlama, tanıtım, pazar araştırması, belgelendirme, fuar katılımları, yurtdışı birimlerin desteklenmesi
  • Turquality ve Markalaşma Programları
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi uygulamaları

Ar-Ge Destekleri

  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu
  • Vergisel avantajlar
  • Ar-Ge hibe programları

Check Up Hizmetimiz

Yatırım teşvik, ihracat ve ar-ge destekleri ve diğer avantaj sağlayan istisna, destek uygulamalarından yararlanma imkanlarının ve/veya yararlanma düzeyinin detaylı olarak analiz edildiği check-up hizmetimiz müşterilerimize büyük yararlar sağlamaktadır. Bu hizmetimizin sonunda uygulama ve iyileştirme yapılabilecek alanlar, sağlanabilecek olan tahmini mali katkı rapor olarak sunulmakta ve firmanın menfaatini artırmak üzere atılabilecek adımlar açıklanmaktadır.  Bu hizmet ile standart teşvik danışmanlığı uygulamasının ötesine geçerek kendi metodolojimiz çerçevesinde firmanızın orta ve uzun vadede fayda maksimizasyonu sağlamasını amaçlıyoruz.