.

M. Emek Kurt

Ortak - Vergi / ITC

Enerji ve Doğal Kaynaklar | Kimya | Taşımacılık & Lojistik

Vergi Danışmanlığı | Tam Tasdik | Uluslararası Vergilendirme ve Expat | AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri | e-Dönüşüm | AR-GE Danışmanlığı

Yeminli Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

M. Emek Kurt; imalat, inşaat, pazarlama, tekstil, kimya, otomotiv, enerji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok firmaya vergisel denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özellikle uluslararası vergilendirme, vergisel due diligence çalışmaları, transfer fiyatlandırması, birleşme, devralma, bölünme ve şirket hisselerinin satışı konularında uzmanlaşmıştır. Vergi, muhasebe ve güncel teşvik mevzuatı alanında ulusal hakemli bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

BDO Türkiye ekibine katılmadan önce Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak 10 yıl süreyle görev yapmış; imalat, enerji, tekstil, otomotiv, bilişim, inşaat, lojistik, finans, petrokimya ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yürütmüştür. 

M. Emek Kurt, 2012 yılında BDO Türkiye ekibine katılmıştır. Kendisi BDO İstanbul ofisinde vergi ortağı olup, firmanın Yönetim Kurulu üyesidir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

 

EGİTİM

University of Southampton, Muhasebe ve Finans Bölümü, Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Lisans