Yönetişim - Risk - Uyum

Yönetişim - Risk - Uyum

“GRC” kavramı, bir kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesini, belirsizlikleri yönetilebilmesini, güvenilir ve uyumlu hareket edebilmesini sağlayan kabiliyetlerinin tamamını ifade eder.

Başarılı sonuçlar elde etmek için aşağıda belirtilen konuların ele alınması gerekir:

  • Yönetişim yapısını oluşturan organizasyon modeli, roller, sorumluluklar, yetkiler
  • Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için kaynak yönetimi ve faaliyetlerin izlenmesi
  • Risklerin belirlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve risk iştahı ile orantılı olarak ele alınması
  • Kurumsal politikaların ve kontrollerin belirlenmesi
  • Performans izleme, ölçme, değerlendirme yapısının kurulması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması

Tanımlanmış olan çerçeveleri, standartları, iyi uygulamaları, global ve yerel mevzuatı yakından takip ederek, müşterilerimizin GRC süreçlerini tasarlamasına ve iyileştirerek yürütmesine destek olmaktayız. Global ağımız, deneyimli ekiplerimiz, kullandığımız metotlar ve yazlımlar ile müşterimize özel çözümler sunmaktayız. Etkili ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmek için, projelerimizde şu adımları uygulamaktayız:

  • Mevcut durum analizi ve yol haritasının oluşturulması
  • Kurumun gereksinimlerini karşılayan yapının tasarlanması ve uygulanması
  • Kurum çalışanlarına eğitimler, testler, uygulamalar ile bilginin transfer edilmesi
  • İç denetimler ile kurulan yapının gözden geçirilmesi
  • Sonuçların üst yönetime raporlanması

İLETİŞİM