Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

İş ihtiyaçları ile hizalanmış bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunulabilmesi ve bilgi teknolojilerinin işe değer kattığı bütüncül bir BT hizmet yönetim sistemi kurulması için müşterilerimize danışmanlık, iç denetim ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

BT hizmet yönetimi konusunda ITIL kütüphanesi, CobiT çerçevesi ve ISO 20000 standardı referans olarak kullandığımız başlıca kaynaklardır. Sunduğumuz hizmetleri şöyle özetleyebiliriz:

  • BT hizmet yönetimi olgunluk seviyesinin tespiti
  • BT stratejilerinin ve yol haritasının oluşturulması
  • BT hizmet portföyü ve hizmet kataloğunun oluşturulması
  • BT hizmet yaşam döngüsü süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması
  • BT hizmet yaşam döngüsü süreçlerinin hizmet yönetim yazılımları üzerinde uygulanması
  • ISO 20000 uyumlu BT hizmet yönetim sisteminin kurulması
  • ISO 20000 iç denetimi
  • CobiT uyum denetimi