Bilgi Güvenliği

Bilgi, bir kurumun sahip olduğu önemli varlıkların en başında gelir. Bilgiyi iş ihtiyaçlarına göre sınıflandırmak, gereksinimlere uygun kontroller ile korumak gerekir.

Kuruma uygun bilgi güvenliği yönetim yapısının kurulabilmesi için şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Bilgi güvenliği olgunluk seviyesinin tespiti
 • Bilgi güvenliği yol haritasının oluşturulması
 • Bilgi güvenliği organizasyonunun oluşturulması
 • Risk analizi ve bilgi güvenliği kontrollerinin belirlenmesi
 • Bilgi güvenliği kontrollerinin manuel ve otomatik testleri
 • Kurumsal bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması
 • Bilgi varlığı envanter yönetimi
 • Bilgi güvenliği farkındalık programları
 • ISO 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması
 • ISO 27001 iç denetimi
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürdürülmesi için bakım hizmeti