İş Sürekliliği

İş kesintilerine neden olan olayların doğası ve türü her geçen gün değişiyor ve artıyor. Kurumun yıkıcı bir olay ile karşılaşma olasılığını azaltmak, kaynaklarını ve kabiliyetlerini yıkıcı olaylara karşı korumak, tüm önlemlere rağmen yıkıcı olay yaşandığında kurtulmasını sağlamak için iş sürekliliği yönetim yapısının kurulması gerekir.

Müşterilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik en önemli girişimlerinden biri olan iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulması için şu hizmetleri sunmaktayız:

 • İş sürekliliği yönetiminin olgunluk seviyesinin tespiti
 • İş sürekliliği yol haritasının oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetimi
 • İş etki analizi
 • İş sürekliliği stratejilerinin ve çözümlerinin oluşturulması
 • Olağanüstü durum müdahale yapısının oluşturulması
 • İş sürekliliği ve kurtarma planlarının oluşturulması
 • İş sürekliliği test ve tatbikatları
 • İş sürekliliği farkındalık programı
 • ISO 22301 uyumlu iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulması
 • ISO 22301 iç denetimi
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin sürdürülmesi için bakım hizmeti