.

Dr. Cahit Evcil

Ortak - Danışmanlık / Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Gayrimenkul & İnşaat | Perakende

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Cahit Evcil, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmıştır. BDO’ya katılmadan önce 1995 -2015 yılları arasında SGK’da (SSK) Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve Başmüfettişlik görevlerinde bulunmuştur. SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda 2000-2002 ve 2008-2010 yılları arasında İstanbul 2 No’lu Grup Başkan Yardımcısı ve 2010-2011 yılları arasında ise İstanbul 1 No’lu Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

Mesleki alanda pek çok eğitim, sempozyum ve panele eğitmen ve konuşmacı olarak katılan Cahit Evcil, 2007-2011 yılları arasında T.C. Kültür Üniversitesi’nde sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi dersleri vermiştir. Kendisi aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

 

YAYINLARI

Sosyal Sigorta İşlemleri İşveren Rehberi (Bekir GEÇER ile ortak),

İş Hukuku Uygulama Rehberi (Bekir GEÇER ile ortak),

Tüm Yönleriyle Ücretlendirme ve Bordrolama Esasları(Kerem GÖKTAŞ ile ortak)

 

EGİTİM

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Lisans

Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi Bölümü, Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Lisans

 

SOSYAL FAALİYETLER

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Mütevelli Heyesi Üyesi

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Üyesi

İstanbul Ünivesitesi Mezunları Derneği Üyesi