Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
  • Vergi ve Diğer Hukuki Düzenlemeler

Vergi ve Diğer Hukuki Düzenlemeler

COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan mücbir sebep hali nedeniyle işletmelerin ve vergi mükelleflerinin pek çok ödevini yasal sürelerde yerine getiremeyecek olması nedeniyle bazı önlemler alınmış; başta beyanname, bildirim ve ödeme sürelerinde ertelemeler olmak üzere, pek çok konuda mükellefler lehine kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokulmuştur. İlk günden itibaren yakından takip etmekte olduğumuz bütün bu düzenlemelerle ilgili Vergi Sirkülerleri ve Vergi Duyurularımıza bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Vergi Sirkülerleri:

Ticaret Bakanlığınca Kâr Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle İstisnalar Belirlenmiştir  

Covid-19’un Transfer Fiyatlandırması Politikalarına Etkisi ​

Doğal Ve Biyolojik Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanamayan Yatırımlara İlişkin Teşvik Belgelerine Uzatma İmkânı (2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)​

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) İle Mücbir Sebep Uygulamasının Kdv İadelerinde Yarattığı Sorunlar Geçici Bir Süre İçin Teminat Alınmak Suretiyle Çözüme Kavuşturulmuştur.​

Yargıda ve Vergideki Durma Süresi 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

7244 Sayılı Kanunla Evden Çalışan Ar-Ge ve Tasarım Personeli İçin Yapılan Düzenleme.

7244 Sayılı Kanunla Getirilen Kar Dağıtım Kısıtlaması (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Eklenen Geçici 13 Üncü Madde)

Vergi Dairesi İşlem Ve Süreleri 30/4/2020 Tarihine Kadar Durmuştur (7226 Sayılı Kanun Geçici Md.1; 2020/2 Seri No.Lu Uygulama İç Genelgesi)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Cumhurbaşkanınca Başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Bağış Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi.​

İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Üç Aylık Süre Yetmediği Takdirde Ek Süre İçin Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir. Mücbir Sebep Hali Bu Gereği Ortadan Kaldırmamaktadır.(Ayrıca 2020/063 Numaralı Duyurumuza Bakınız)

Korona Virüs Salgınının Sözleşmelerin İfasına Etkisi.

7226 Sayılı Kanunla 24/03/2020 Tarihine Kadar Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip De Mahkum Olanların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur.

Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi Kdv Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında Kdv Tevkifatı Yapmayacaklardır.

7226 Sayılı Kanunla Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

Korona virüs Salgını Sebebiyle Vergi Dairelerine 30.06.2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Ymm Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri Uzatılmıştır.

7226 Sayılı Kanunla 01.03.2020 Tarihinden 30.06.2020 Tarihine Kadar İşleyecek İş Yeri Kira Bedelinin Ödenememesinin Kira Sözleşmesinin Feshi Ve Tahliye Sebebi Oluşturmayacağı Hükme Bağlanmıştır.

7226 Sayılı Kanunla Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi 01.01.2021’e Ertelenmiştir.

7226 Sayılı Kanunla Yargıda Süreler 30.04.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Durdurulmuştur .

Korona virüs Salgınından Ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Etkilenen Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.(518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

1 No.Lu Gekap Beyannamesi Genel Tebliği’nde Muhtelif Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6 Aylık, İzleyen Dönemler İçin 3 Aylık Beyan Dönemi Esasına Geçilmiştir.

Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Oranı 01.04.2020-30.06.2020 Tarihlerinde %1 Olarak Uygulanacaktır.(2278 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Vergi Duyuruları:

5 Soruda 'Nakit Kâr Payı Dağıtma' Kısıtlamasının Kapsamı, Süresi, İstisnaları ve Tartışmalı Noktaları

Cumhurbaşkanı Yetkisini Kullanmazsa 'Kısa Çalışma Ödeneği' Çalışanların İşsizlik Maaşından Düşürülecek!​

Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinin Rapor Verme Süresi Uzatıldı

2020/I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 130 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri​

Salgın Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergisel Yükümlülükler ve Prim Ödemeleri

Nisan Dönemine İlişkin Kısa Çalışma Ödeneği Yarın Ödenecek​

E-Defter Oluşturma Ve Berat Yükleme Sürelerinin 518 No.Lu Vuk Genel Tebliği İle 126 Ve 128 No.Lu Vuk Sirkülerleri Kapsamında Erteleme Sürelerini Gösterir Tablo​

7244 Sayılı Kanun Kapsamında Ecrimisil ve Satış Bedeli Ertelemesi İle İlgili Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

2020/Şubat Ve 2020/Mart Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması.

Kar Dağıtım Kısıtlaması İle İlgili Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Duyurusu.

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilerek Kanunlaştı.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Suç Gelirleriyle İlgili Bankacılık İşlem Kayıtlarında Değişikliğe Gidilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu.

Yeni Koronavirus (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclise Sevk Edilmiştir.

Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatıldı.

Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri Süre Uzatımı.

Mücbir Sebepten Faydalanacak Mükelleflere İlişkin Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, COVID-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve 10 Mart 2020 veya Sonrasında Sona Eren veya Erecek Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Vermiştir.

İçişleri Bakanlığınca Getirilen Yeni Kısıtlamalar.

2350 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kobilere Sağlanan Kosgeb Finansman Desteği Üst Limiti 10 Kat Artırılarak 3.000.000 Tl’ye Çıkartılmış Ve Destek Sağlanacak Kredilerin Vade Üst Limiti Uzatılmıştır.​

Ticaret Bakanlığı’nca Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Gündemlerinde Geçmiş Yıl Kârlarının Dağıtıma Konu Edilmemesi, Kâr Dağıtım Tutarının 2019 Yılı Net Dönem Karının %25'ini Aşmaması ve Yönetim Kuruluna Kâr Payı Avansı Dağıtım Yetkisi Verilmemesi Hususlarının Bulundurulması Gerektiği Konusunda Duyuru Yapılmıştır.

İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yayınlanan Yıllık Üyelik Aidatı ve Munzam Aidatı Hakkında Duyuru.

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır.

Mükellefler Mucbir Sebep Halinden Yararlanabilme Durumunu İnteraktif Vergi Dairesinden Sorgulayabileceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 26.03.2020 Tarihinde, E-Defter Oluşturma ve Beratların Yükleme Sürelerinin Uzatılması İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun Tbmm Genel Kurulunda Kabul Edilmiş Olup, Söz Konusu Kanun Onaylanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı’na Sunulmuştur.

Ardeb, Teydeb ve Bidep Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelenmiştir.

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru.

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma Ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler İle İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır.

Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu.

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Organizasyonların Ertelenmesi İle İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama.

Korona Virüs Salgınının Ekonomik Etkileri İle Mücadele Kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı Açıklanmıştır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 30 Nisan 2020 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

Teknopark Şirketleri İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personele Evde Çalışma İmkânı Getirilmiştir.

Tax Bulletin:

Limitation Of Profit Distribution Stipulated By Law No.7244 (Provisional Article 13 Added To The Turkish Commercial Law No.6102)​

Measures That Employers Can Consıder In Labor Relatıons Due To Coronavırus Outbreak

Tax Offıce Transactıons And Expıratıon Perıods Were Suspended Untıl 30/4/2020 (Provısıonal Art. 1 Of The Law No.7226; Internal Cırcular Letter Of Applıcatıon No.2020/2)

Force Majeure Has Been Declared For The Taxpayers Who Are Effected From Corona Virus Outbreak Or The Measurements Against The Outbreak

The Economic Stability Shıeld Program Has Been Announced Aiming To Limit The Economic Effects Of Corona Virus Outbreak

Makalelerimiz:

5 Soruda 'Nakit Kâr Payı Dağıtma' Kısıtlamasının Kapsamı, Süresi, İstisnaları ve Tartışmalı Noktaları​

Cumhurbaşkanı Yetkisini Kullanmazsa 'Kısa Çalışma Ödeneği' Çalışanların İşsizlik Maaşından Düşürülecek!​

Nisan Dönemine İlişkin Kısa Çalışma Ödeneği Yarın Ödenecek​

Corona virüs sebebiyle çalışanların ücretlerinde indirim yapılabilir mi?​

Corona virüs salgını nedeniyle kirasını ödeyemeyen vatandaş ne yapacak?​

01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi 1 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Başlamıştır.​

Mücbir sebep süresi içinde mükellef KDV beyannamesini verip iade talep edebilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) , Corona virüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında Tebliğ yayımladı.