İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-009

KADIN İSTİHDAMI İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK PROJESİ (KİPAP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)” ile işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır.
Bu şekilde, işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında, işverenler belirledikleri vasıflara sahip kadın katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi Kurumumuza katılımcı adayı bulunmasına yönelik talep de iletebilecektir.
Söz konusu proje kapsamında gerekli şartlar, istenen belgeler, proje süresi, destek tutarı, başvuru yeri ve zamanına ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
 

 1. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinden Yararlanma Şartları
 • Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar
 • İmalat sektöründe faaliyet göstermek,
 • En az iki sigortalı çalışana sahip olmak,
 • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.
İşyerinin sigortalı sayısı belirlenirken katılımcının işe alındığı iş yeri için işe alındığı aydan önceki son altı aylık dönemde SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen toplam prim gün sayısı yüz seksene bölünerek hesaplama yapılacaktır.

İşverenler iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının %10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir.
 • Destek Verilecek Katılımcıların Sahip Olması Gereken Şartlar
 • İşe giriş tarihi itibarıyla Kuruma kayıtlı kadın işsiz olmak,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak,
 • İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak,
 • İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak,
 • Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
 • İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir iş yerinde istihdam edilmemiş olmak.
Destek kapsamında, il müdürlüğü veya hizmet merkezi tarafından gerek görülmesi halinde katılımcılara ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için işverenden ilave bilgi ve/veya belge talep edilebilmektedir.
 1. Başvuru için İşverenden İstenen Belgeler
Başvurular Kurum sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.
 • Talep dilekçesi,
 • Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası,
 • İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar,
 • Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile önceki aya ait ödendiğini gösterir banka dekontu ve sigortalı hizmet listesi,
 • Ödeme yapılacak tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve ayrıca ilgili mevzuat kapsamında SGK’ya muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun tecil edilmiş ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması ve Kurum tarafından takip edilen idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu olmadığına ilişkin belgeler,
 • Destek verilecek katılımcının sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden hangi tutarda yararlandığını gösterir belgelerin belirlenen sürede ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinin (KİPAP) Süresi
Proje süresi en fazla 3 ay olarak uygulanacaktır.
 1. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinde Karşılanacak Giderler
İşverenlere; Proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 25.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır.

Çalışan Kadına; Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3.000 TL çocuk bakım desteği verilecektir.
 1. Kapsam Altına Alınan İller

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır.

İŞKUR tarafından yürütülen kurs ve programların işletmeniz için uygulanması konusunda bilgi ve danışmanlık ihtiyacınız varsa, BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, size bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Dr. Halit BAŞBUĞA                            Derya TERCÜMAN
      Director                                         Supervisor
0 (538) 949 56 27                                 0 (536) 866 68 74
halit.basbuga@bdo.com.tr           derya.tercuman@bdo.com.tr