VERGI 2024-003

31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE UYGULANACAK KURLAR

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yılın son günü (31.12.’de) geçerli olan kurlar esas alınmaktadır.

31.12.2023 tarihinde geçerli olan döviz kurları, 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu kurlara buradan ulaşmak mümkündür.

31.12.2023 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde bu kurlar kullanılabilir. Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir.

Maliye Bakanlığı’nca yıl sonu kurlarına ilişkin tebliğ yayımlandığında bir sirküler ile duyurulacaktır.

Saygılarımızla.