.

Taceddin Yazar

Ortak - Denetim

Kimya | Taşımacılık & Lojistik | Perakende | Turizm, Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Finansal Tabloların Denetimi | Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler | Özel Amaçlı Denetimler | İç Denetim | Usulsüzlük ve Hile Denetimi | Değerleme Hizmetleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Denetim alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunan Taceddin Yazar, BDO Türkiye ekibine 2012’de katılmıştır. BDO Türkiye bünyesinde çok uluslu ve borsada işlem gören firmalara bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.  Türkiye Finansal Raporlama Standartları, UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP, SPK Mevzuatı, IFRS dönüşüm ve uygulama süreçleri, konsolidasyon muhasebesi, uluslararası denetim standartları, iç denetim, hile denetimi, iç kontrol sisteminin yapılandırılması, finansal due diligence ve değerleme alanlarında bilgi ve tecrübe sahibidir. Uzmanlaştığı sektörler arasında kimya, taşımacılık, endüstriyel ürünler, enerji, inşaat yer almaktadır.

BDO Türkiye ekibine katılmadan önce 9 yıl süre ile farklı uluslararası denetim şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.


MESLEKİ ÜYELİKLER

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)


MESLEKİ LİSANSLAR

Bağımsız Denetim Lisansı (SPK)

Bağımsız Denetçi Belgesi (KGK)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetim Sertifikası (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)


EĞİTİM

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Lisans