Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2024-004

02 Ocak 2024

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 1/1/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KANUNİ ORANLARINA (YANİ FİİLEN UYGULANAN ORANLARIN YARISINA) İNDİRİLMİŞTİR

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, şans oyunları vergisinin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10 olarak hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

Cumhurbaşkanı bu yetkisine istinaden 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7/7/2023 tarihinden itibaren vergi oranlarını birer kat artırarak, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak belirlemişti (2023/75 sayılı Sirkülerimiz).

Cumhurbaşkanınca 28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8003) ile vergi oranları kanuni seviyesine indirilmiştir. Başka bir ifade ile uygulanan oranlar yarısına indirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 8003 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 1/1/2024 tarihinden itibaren, şans oyunları vergisi; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.