Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-103

18 Aralık 2023

AR-GE İNDİRİMİ VE TEKNOKENT İSTİSNASINDAN FAYDALANANLARIN FON AYIRMA VE YATIRIM YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN HAD VE SINIRLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bilindiği gibi 7263 sayılı Kanunla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine eklenen 14 üncü fıkra ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa eklenen ek 3 üncü maddeyle,  anılan Kanunlar kapsamında indirim ve/veya istisna kazanç elde edenlere yönelik fon ayırma ve bazı menkul kıymetlere yatırım yapma zorunluluğu getirilmişti.

Getirilen bu düzenlemeler; anılan Kanunlar kapsamında Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanan ve/veya bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandıkları Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisnası tutarının 1.000.000 TL’nın üzerinde olması halinde yararlandıkları indirim tutarının %2’si kadar bir tutarı (yıl bazında 20.000.000 TL’nı geçmemek üzere), ilgili beyannameye ait tahakkuku aldıkları tarih itibariyle ilgili yıl karından ayırıp öz varlık hesapları içinde bir fon hesabına aktarmaları ve bu tutarla bu fonun oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu payı satın almaları veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak koymaları zorunluluğunu öngörmekteydi.