Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-101

01 Aralık 2023

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %36,75’TEN %41,75’E YÜKSELMİŞTİR

2023/094 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 01.11.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde %31,75’den %36,75’e yükseltilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 01.12.2023 tarih ve 32386 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75’ten %40,75’e
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75’ten %41,75’e yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 1 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınan oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 1 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %36,75’ten %41,75’e yükselmiş bulunmaktadır.

Buna göre, herhangi bir değişiklik yapılmazsa 2023 yılsonu (31.12.2023) itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%41,75) kullanılacaktır. Yeni bir oran belirlenmediği sürece, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse VUK’nun 280 inci maddesi uyarınca LİBOR esas alınmaktadır. 

2021/121 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2023 tarihine kadar vadeli çeklerde de vergisel açıdan reeskont uygulanması mümkündür. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 24 Kasım 2023 tarihinde sunulan ve aynı gün Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen yeni torba yasa ile bu sürenin 31.12.2025 tarihine uzatılması öngörülmektedir.)

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Öte yandan, ticari işlerde 1.7.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı bu değişiklikten etkilenmeyecek ve 2023 yılı sonuna kadar %16,75 olarak uygulanmaya devam edilecektir.