Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-098

27 Kasım 2023

7887 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YENİ KURULACAK ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI 250.000 TL’YE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN 50.000 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR

24.11.2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar)ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 332’nci maddesinin birinci fıkrası ile 580’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin “Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Karar’ın eki Karar m. 1/1’e  (Ek Karar) göre 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için “ellibin” Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı “ikiyüzellibin” Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde “yüzbin” Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı “beşyüzbin” Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Ek Karar m.1/2’ye göre de TTK’nın 580’inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için; “onbin” Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı “ellibin” Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Karar 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni sermaye tutararı yeni kurulacak şirketler açısından geçerlidir.

Ticaret Bakanlığı da 26.11.2023 tarihinde bu konuya ilişkin bir Duyuru yayınlamıştır.

Duyuruda sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketler bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmadığı; bununla birlikte özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Avukatlık Kanunu m. 35/3 ‘te  “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda; 1.1.2024 tarihinden sonra kurulacak anonim şirketlerde bu zorunluluk 1.250.000 TL’den fazla sermayesi olan şirketler için söz konusu olacaktır. 1.1.2024 tarihinden önce kurulmuş ve sermayesi 250.000 TL’den fazla olan anonim şirketler için avukat istihdam zorunluluğu 1.1.2024 tarihinden sonra da devam edecektir.

Duyuru metni yazımız ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,