Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2024-007

05 Şubat 2024

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03/02/2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kısa çalışma ödeneği şartları değiştirilmiş, 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan 6111 sayılı sigorta prim teşviki 31/12/2025 tarihinde kadar uzatılmış ve 2024 yılı için uygulanacak asgari ücret desteği belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-   4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneğinde yapılan değişiklikler;

•  Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.

•  Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.