Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2024-006

24 Ocak 2024

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23/01/2024 tarihli ve 32438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 4 üncü maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkrasında değişiklik yapılmış olup söz konusu fıkralar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  • Bir işyerinin girdiği işkolu, ilgililerin başvurusu üzerine, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlığın tespit ile ilgili kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir.

Yönetmelik 23/01/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.