Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-082

12 Aralık 2023

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILANDIRMA TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

12/12/2023 tarih ve 32397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7918 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda” yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Karar’a göre;

  • 06/02/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan Kanunlar kapsamında 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam oniki ayda) ödenmek üzere uzatılmıştır.
  • Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının onikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler onikinci taksitle birlikte ödenecektir.

Karar, 12/12/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.