Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-066

28 Kasım 2023

ÜLKE BAZLI RAPOR’UN (CbCR) 31/12/2023 TARİHİNE KADAR BTRANS SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

2020/023 sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir.

Buna göre, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar Ülke Bazlı Rapor’u (Country-by-Country Report / CbCR) hazırlayıp elektronik ortamda Gelir İdaresi’ne sunacaktır.

Ülke Bazlı Rapor’un işleyiş mantığına göre, nihai ana işletmeler (veya vekil işletmeler) Ülke Bazlı Rapor’u sadece kendi ülkelerinin maliye idarelerine sunacaklar, gruba bağlı diğer şirketlerin bulundukları ülkelerde ise Ülke Bazlı Rapor sunulmayacak; sadece grubun Ülke Bazlı Rapor’unun hangi ülkede verileceğine dair bir bildirim verilecektir. Daha sonrasında ise, Ülke Bazlı Rapor sunulan maliye idaresi kendisinde yer alan raporu gruba bağlı diğer ülkelerin maliye idareleri ile paylaşacaktır. Dolayısıyla Ülke Bazlı Rapora ilişkin bilgi paylaşımı şirketler vasıtasıyla değil; maliye idarelerinin raporu birbirleri ile doğrudan paylaşması şeklinde olacaktır.

Maliye idarelerinin raporu kendi aralarında paylaşması için de ülkeler arasında Yetkili Makam Anlaşması (Competent Authority Agreement) imzalanmış olması gerekmektedir. Yetkili Makam Anlaşması yoksa, idareler arasında Ülke Bazlı Rapor paylaşımı da yapılamayacaktır.

Örneğin, 31.12.2021 tarihi itibari ile konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun ana işletmesinin mukim olduğu ülke idaresi ile Türkiye arasında Yetkili Makam Anlaşması kapsamında rapor değişiminin başlamaması durumunda, Türkiye’de yer alan grup şirketinin Türkiye’de de ayrıca Ülke Bazlı Rapor sunması gerekebilecektir.

Ya da konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de olması durumunda, gruba bağlı şirketlerin bulunduğu ve Türkiye’nin bilgi değişimi başlatmamış olduğu ülkelerde de ayrıca Ülke Bazlı Rapor verilmesi gerekebilecektir.

Türkiye “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı (Yetkili Makam Anlaşması) 30 Aralık 2019 tarihinde imzalamıştır. 01 Ekim 2020 tarih ve 31261 saylı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Yetkili Makam Anlaşması Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. Bu şekilde Türkiye’nin Ülke Bazlı Rapor’u diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmış olmaktadır. Bu ülkelerin takibi OECD’nin sitesinden yapılabilmektedir.