Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

UFRS 2023-002

29 Aralık 2023

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE ENFLASYON UYGULAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ile;

  • Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan SPK’nın finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,
  • Özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların, 31.12.2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,
  • II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve II.14.2 “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği”nde belirlenen bildirim sürelerine, TMS 29’un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar  için 10 hafta, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta ilave edilmesine

karar verilmiştir.

Bu karar ile SPK düzenlemelerine tabi tüm şirketlerin 31.12.2023 tarihli finansal tablo ve dipnotlarını TMS 29 hükümlerini uygulayarak hazırlaması kesinleşmiştir. II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” Madde 10’da belirtilen yıllık finansal raporların bildiriminde süreler de uzatılmıştır. Böylelikle, 31.12.2023 tarihinde sona eren dönem ait yıllık solo finansal tablolar ile konsolide finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platrformunda yayınlanma tarihi sırasıyla 29 Şubat 2024 ve 11 Mart 2024 yerine, alınan bu karar ile solo finansal tablolar için 2024 yılı Mayıs ayının ilk haftasına (tahmini 3 Mayıs 2024’e kadar) ve konsolide finansal tablolar için ise 2024 yılı Mayıs ayının üçüncü haftasına (tahmini 17 Mayıs 2024’e kadar) kadar ertelenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.