Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

UFRS 2023-001

23 Kasım 2023

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılan 23 Kasım 2023 tarihli duyuru kapsamında, 29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici Madde 33 uyarınca vergi mevzuatına göre hazırlanan 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması açıklanmış ve bu kapsamda uygulama birliğini sağlamak amacıyla finansal tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) veya BOBİ FRS’ye (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı) göre hazırlayan bağımsız denetime tabi şirketlerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarını “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzelterek sunması gerektiği belirtilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.