Halka Arz Danışmanlığı (IPO)

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bazen de şirketler, kurumsal bir yönetim yapısı kurmak veya geliştirmek isterler. Sermaye ihtiyacının karşılanması ve kurumsal yapının kurulması için öne çıkan yöntemlerden biri de şirket hisselerinin halka arz edilmesidir. Diğer taraftan halka arz, mevcut ortakların yatırımlarının bir bölümünü realize etmeleri için de imkan sunmaktadır.

Halka arz öncesinde, sırasında ve sonrasında; değerleme yaptırmak, uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları hazırlamak ve denetime sunmak, yatırımcı ilişkilerini düzenlemek, tanıtım çalışmaları yapmak, SPK ve BİST incelemelerinde ortaya çıkması muhtemel sorunları gidermek gibi konularda uzman desteğine ihtiyaç duyabilirler. Başarılı bir halka arz için sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • Hazırlık ve ön inceleme çalışmaları,
 • Ön değerleme çalışması,
 • İş planının oluşturulması,
 • Yeniden yapılandırma,
 • Vergi danışmanlığı,
 • Bağımsız denetim çalışmaları,
 • İç denetim ve iç kontrol hizmetleri,
 • Finansal raporlama çalışmaları,
 • Kurumsal risk yönetimine geçiş,
 • Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması,
 • Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması.