Birleşme & Satın Almalar (M&A)

Birleşme ve satın almalar, finansal, hukuksal ve operasyonel yönleri bulunan ve iyi yönetilmesi gereken süreçlerdir. Süreç yönetimindeki tecrübemizle, gerek alıcı gerekse satıcı taraf açısından kapsamlı finansal çözümler üretmekte ve projeleri başarıyla sonuçlandırmaktayız. 

BDO olarak, farklı alanlardaki yeteneklerimizi ve uzmanlığımızı bir araya getirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik satış veya satın alma stratejilerini uygulamak üzere doğru ve etkin yöntemler sunmaktayız.

Birleşme ve satın alma alanında sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

  • Risk yönetimi,
  • Değerleme desteği,
  • Finansal modelleme,
  • Kurumsal yeniden yapılandırma,
  • Alıcı/satıcı taraf danışmanlığı,
  • Birleşme ve satın alma görüşmelerinde destek hizmetleri,
  • Birleşme ve satın alma sonrası entegrasyon süreci yönetimi.