Şirket & Hisse Alış-Satış Danışmanlığı

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar, şirketlerin pazar paylarını ve kârlılıklarını korumalarını zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak şirketler arasında iş birlikleri ve şirket veya hisse satışları kaçınılmaz hale gelmektedir. Yapılan işbirlikleri, şirket veya hisse satışları avantajlar sağlamakla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Şirket veya hisse satışının başarıyla gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken önemli konular aşağıda özetlenmiştir:

  • Şirketin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının gerçekçi bir şekilde oluşturulması,
  • Yatırımcılarla pazarlık ve müzakere sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi,
  •  Şirket veya hisse satış fiyatının doğru olarak belirlenmesi.

BDO olarak, şirket veya hisse satışı sürecinde, oluşabilecek risklerin minimize edilebilmesi için hızlı ve etkili stratejilerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.