İşkur İstihdam Programları Danışmanlık Hizmeti

İŞKUR istihdam teşvikleri ile çalışma hayatının dinamiklerini yakalayıp personel maliyetlerinizden tasarruf sağlayın!

Personel maliyetlerinizi azaltarak firmanızın değişen piyasa koşullarında rekabet edebilirliğini arttırmak ve işe alımından itibaren güncel sigorta teşviklerinden faydalanabilmek için İŞKUR istihdam teşvikleri hayati öneme sahiptir. BDO olarak İŞKUR istihdam teşviklerinden optimum şekilde yararlanmanız ve firmanıza özel çözümler geliştirmek için siz değerli müşterilerimize İŞKUR istihdam programları danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

 • İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)
 • MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İş arayan kişilerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmelerinin yanı sıra teorik eğitimini aldıkları mesleklerde deneyim kazanabilmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlayabilmeleri amacıyla düzenlenen İşbaşı eğitim programları, aynı zamanda işverene kursiyerleri deneme süresi ve personel maliyetlerinden tasarruf imkanı sunmaktadır.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) Yararlanma Şartları

On beş yaşını tamamlamış olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden firmanın ve mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip kursiyerler ilgili programlardan yararlanabilir. Ayrıca Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmaları ve kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan kursiyerlere; işverene herhangi bir maliyet yükü olmadan işbaşında deneyim kazanma imkanı sunulmaktadır.

BDO Hizmet İçeriğimiz:

 • İşbaşı eğitim programının belirlenmesi,
 • İlgili kuruma başvuru ve ödenek işlemleri,
 • Kontenjan yönetimi,
 • İŞKUR’dan kursiyer çalışma şartları ile ilgili izinlerin alınması,
 • Aday uygunluk kontrolü ve kayıt işlemleri,
 • Kursiyer bilgilendirme ve program başlangıç günü açılışı,
 • İmza föyünün hazırlaması, dağıtımı, toplanması ve güncellemesi,
 • Kursiyer puantaj sistem girişleri,
 • İzin, rapor, iş kazası ve devamsızlık takip operasyonları,
 • İŞKUR kursiyer ödemeleri takibi,
 • Portal bazlı İstihdam Taahhüdü Takibi ve çalışan sayısı kontrolü,

Projenin kapsamına ve ölçeğine istinaden ihtiyaç duyulması halinde uzman ekibimiz ile süreçleriniz yürütülmektedir. Bu sayede istihdam taahhüdü ve çalışan sayısı takibi gibi süreçlerde hata riskini ortadan kaldırarak İŞKUR tarafından uygulanacak idari yaptırımların önüne geçilebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

İşbaşı eğitim programı süresince kursiyerlere; tabloda belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kursiyerlerin program süresince, genel sağlık sigortası ve kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalılığı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Kursiyer Günlük Ödeme

108,68 TL

Öğrenci Günlük Ödeme

81,51 TL

İşsizlik Maaşı Alan Günlük Ödeme

54,34 TL

İşte Anne Günlük Ödeme

110 TL

Geleceğin Mesleği Günlük Ödeme 

115 TL

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Kursiyerlerin Çalışma Saatleri

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler günde en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere haftada altı günü aşmamak kaydıyla kırk beş saati geçmeyecek şekilde çalışabilirler. Program süresince kursiyerlerin en fazla beş günlük sağlık izni hakkı bulunmakta olup program süresinin 1/10’undan fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Ayrıca kursiyerlere fazla mesai uygulanamayacaktır.

Örnek Tasarruf Tablosu

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların niteliklerini geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Hizmet İçeriğimiz:

 • İşletmenizin ihtiyaçlarına özel mesleki eğitim kursu modülünün oluşturulması,
 • Ödenek başvurusu ve aday kayıt işlemleri,
 • İmza Föyü hazırlama, dağıtım, toplama ve güncellenmesi,
 • Kursiyer puantaj sistem girişleri,
 • İzin, rapor, iş kazası ve devamsızlık takibi,
 • İŞKUR kursiyerlerinin ödeme takibi

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

Sanayi Sektörü Günlük Ödeme

70,00 TL

Geleneksel Meslekler Günlük Ödeme

45 TL

İstihdam Garantisiz Günlük Ödeme

35 TL

İşte Anne Günlük Ödeme

110 TL

Ayrıca Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği sağlanmaktadır.