İstihdam Teşvikleri

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, neden daha fazla ödeyesiniz?

Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanlarının takibi önem taşımaktadır. BDO olarak mevcut durumda yararlanma imkanı olup da yararlanmadığınız sigorta prim teşviklerinin analizini yapıyor ve teşviklerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Peki siz bu teşviklerin hangisinden faydalanıyorsunuz? 

Mevcut durumda yararlanılabilecek sigorta prim teşvikleri:

·         5510 - %5 Hazine Desteği,

·         5921 - İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların İstihdamına İlişkin Teşvik,

·         6111 -  İlave İstihdama İlişkin Teşvik,

·         6486 - Kalkınmada Öncelikli İllere İlişkin Teşvik,

·         5746 - Ar-Ge Teşviki,

·         4857 -  Engelli Teşviki,

·         6322 - Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Teşvik,

·         6645 - İşkur İşbaşı Eğitim Teşviki,

·         6770 - Asgari Ücret Desteği,

·         5225 - Kültür Yatırımları Teşviki,

·         Yurtdışına Götürülen İşçilere İlişkin 5 puanlık Hazine Desteği

Yararlanmadığınız teşvik mi var? O halde profesyonel ekibimizle sağladığımız hizmetlerimiz için işbirliği içerisinde olmaya adayız.

Söz konusu teşviklerin her biri önemli derecede prim maliyetlerini azaltmaktadır. Özellikle 6111 sayılı İlave İstihdama İlişkin Teşvik ve 687 sayılı İstihdam Teşviki işverenlerin prim yükünü büyük oranda azaltmakta ve istihdamın artmasına da katkı sağlamaktadır. 6111 ve 687 sayılı sigorta prim teşviklerinin detaylarına yakından göz atalım.  

6111- İlave İstihdama İlişkin Teşvik

6111 sayılı teşvik; kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasına teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile işverenlere prim teşviki olarak sunulmuştur. 01/03/2011-31/12/2015 tarih aralığında uygulanmak üzere yasalaşan teşvik, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl daha uzatılarak 31/12/2020 tarihine kadar işverenlerin teşvikten yararlanması mümkün hale getirilmiştir. Teşvik süresi; sigortalının İş-Kur kaydı, yaşı ve cinsiyeti ile eğitim belgesine sahip olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte bu kapsamda en az 6 ay en çok da 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmesi mümkündür.

6111 sayılı teşvikten yararlanılması halinde, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemek zorunda olduğu %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlanacaktır. 6111 sayılı teşvikten geçmişe dönük olarak dava yoluna gidilmeksizin yararlanılması mümkündür. Geçmiş dönem teşvik çalışmasına ilişkin süreci birlikte yürütelim. Sınırlı zaman diliminde, büyük kazançlar sağlayacak son fırsat!

Siz sadece yararlanmak için karar verin, biz takip ederiz…

Bu süreçte size düşen tek iş yükü teşviklerden yararlanma kararını vermek olacak. Bize düşen ise,  uzman kadromuzla teşviklerin iş yerinize uygulanabilirliğini tespit ederek, gerekli altyapının kurulmasında ve her ay sistemli şekilde teşvik takibinin yapılmasında rol oynamak ve maliyetlerinizi azaltmaktır. Teşviklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilir ve bu karlı işbirliği için ilk adımı atabilirsiniz.