Asıl İşveren-Alt İşveren Uygulamaları

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından asıl işverenin alt işverenin faaliyetlerinden dolayı müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Uzman kadromuzla, bu kapsamda ortaya çıkabilecek, özellikle asıl işvereni ilgilendiren risklerin analizini ve takibini müşterilerimizle birlikte yapıyoruz.