İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan yükümlülükler hakkında ve idari para cezası itirazlarına ilişkin idare ve yargı aşamalarında hizmetler sunmaktayız.  Bu kapsamda; iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerini, periyodik sağlık muayeneleri kontrollerini ve acil durum eylem planıyla risk değerlendirme raporlarını incelemekteyiz. Yaptığımız incelemeler sonucunda mevcut ve olası riskleriniz hakkında rapor sunmaktayız.

Çalışan verimliliğinin artması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için müşterilerimizin yanındayız.