Finansal Due Diligence

Finansal due diligence çalışmaları, alıcı taraf için satın alınacak şirket nezdinde, satıcı taraf için satılacak şirket nezdinde yapılmaktadır.

Alıcı taraf için yapılan due diligence çalışmasında amaç, herhangi bir birleşme veya satın alma sürecinde, hedef şirketin finansal bilgilerini, stratejik, operasyonel ve ticari açıdan detaylı bir şekilde inceleyerek durumu tespit etmek ve alıcı tarafa rapor etmektir.

Satıcı taraf için yapılan due diligence çalışmasında amaç, özellikle birden fazla potansiyel alıcının ilgisini çeken veya çekmek isteyen şirketlerde, satış sürecinde alıcıların sorun olarak değerlendirebileceği hususları önceden tespit etmek ve bu sorunlara zamanında çözüm bularak şirketi satış sürecine hazırlamaktır.

BDO olarak, due diligence çalışmalarında uluslararası ağımız ve kaynaklarımızı da kullanarak edindiğimiz uzmanlık ve tecrübeyle, müşterilerimize alış veya satış stratejilerini uygulamalarında, yatırım kararlarında ve pay değerlerini maksimize etmelerinde destek sağlamaktayız.

Finansal due diligence çalışmaları alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (buy side due diligence),
  • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (vendor due diligence),
  • Hedef şirketin finansal bilgilerinin analiz edilerek, işlemin başarıya ulaşma olasılığının artırılması,
  • Satıcı tarafında veri odası (data room) hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
  • Finansal açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
  • Satın alma ya da satış öncesi ve sonrası görüşmelerinde ortaklık yapısının değerlendirilmesi ve yeni kurulacak yapıda finansal açıdan stratejilerin belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.