Vergisel Due Diligence

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar şirketleri strateji değişikliklerine; büyümeye ya da küçülmeye zorlayabilmektedir. Bu nedenle, yeni ortaklıklar kurulması, şirket hisselerinin elden çıkartılması ya da bir başka şirkete ait hisselerin kısmen veya tamamen satın alınması sıklıkla gündeme gelebilmektedir. Due diligence, bu işlemlerin ilk basamağı olarak kabul edilmektedir. En önemli due diligence konularından biri de hisseleri kısmen veya tamamen satın alınacak veya satılacak şirketin vergisel durumunun ve risklerinin tespit edilmesidir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (buy side due-diligence),
  • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (vendor due-diligence),
  • Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
  • Vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
  • Satın alma sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması, 
  • Satın alma ya da satış öncesi ve sonrası görüşmelerinde vergisel konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

BDO olarak, 35 yılı aşkın süredir birçok önemli satın alma ve satış projesinde vergisel due diligence hizmetleri sunarak katkıda bulunduk. Bir kısmı halka açık farklı sektörlerden birçok şirkette başarıyla sonuçlandırdığımız vergisel due diligence çalışmalarında kazandığımız deneyim ve güvenle, halihazırda da pek çok vergisel due diligence çalışmasını yürütmekteyiz.