Hukuksal Due Diligence

 

Gerek iç denetimi sağlamak amacıyla gerekse hisse satışı, birleşme devralma gibi yeniden yapılandırma projeleri öncesinde şirketlerin hukuki durumunun incelenmesi ve tespit edilen hususların rapora bağlanması oldukça yaygın bir uygulamadır. Özellikle global iş bağlantıları kurarken, yerel mevzuata hakim uzmanlarca yapılacak tarafsız değerlendirmeler yeniden yapılandırma projelerinin ilk basamağını oluşturmaktadır.

Ticaret hukuku çatısı altında ekibimiz tarafından dikkatlice yapılan incelemelerde şirketlerin kuruldukları günden itibaren sicil özgeçmişleri, ticari sözleşmeleri, şirkette bulunan iş ilişkileri, yasal defterli gibi temel unsurlar inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çerçevede Türk hukuku açısından yapılan değerlendirmeler sonrasında durum tespitleri yazılı bir raporla sunulmaktadır.