Finansal Tabloların Denetimi

Finansal Tabloların Denetimi

BDO olarak müşterilerimiz ile işbirliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz bağımsız denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz. Ayrıca, sektörel bilgilerimizi kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında önerilere  sunuyoruz.

Müşterilerimizin büyüklüklerine göre ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman ekiplerimizle denetim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, finansal raporlama standartları ile ilgili yenilik ve değişiklikler hakkında duyurular yayınlıyor, mesleki seminerler ve organizasyonlarla müşterilerimizin güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz. 

Düzenleyici kuruluşlara tabi olan müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Türk Ticaret Kanunu (TTK)  ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) kapsamında bağımsız denetim,
 • Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na tabi halka açık şirketlerin bağımsız denetimi,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
 • Sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi.

Ayrıca aşağıda belirtilen standartlar kapsamında hazırlanan finansal tablolar için bağımsız denetim hizmeti sunmaktayız:

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),
 • ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartları (US GAAP),
 • İngiltere Muhasebe Standartları (UK GAAP),
 • Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP),
 • Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP).