.

Selçuk Şahin

Ortak - Denetim

Enerji ve Doğal Kaynaklar | Gayrimenkul & İnşaat | Finansal Hizmetler | Otomotiv | Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Finansal Tabloların Denetimi | Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler | Özel Amaçlı Denetimler | Uygunluk Denetimleri | Kurumsal Finansman | Due Diligence (İnceleme Çalışmaları)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Selçuk Şahin 20 yıla yakın bir süreden beri BDO Türkiye bünyesinde çok uluslu ve borsada işlem gören firmalara bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları, UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP, SPK Mevzuatı, IFRS dönüşüm ve uygulama süreçleri, konsolidasyon muhasebesi, uluslararası denetim standartları, iç denetim, risk yönetimi alanlarında bilgi ve tecrübe sahibidir. Uzmanlaştığı sektörler arasında endüstriyel ürünler, enerji, inşaat, finans ve profesyonel hizmetler yer almaktadır.

Selçuk Şahin uluslararası değişim programı çerçevesinde BDO İngiltere’nin Londra ofisinde 2011 ve 2012 yılları arasında görev yapmıştır.

 
MESLEKİ ÜYELİKLER

Istanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

 

MESLEKİ LİSANSLAR

Bağımsız Denetim Lisansı (SPK)

Bağımsız Denetçi Belgesi (KGK)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetim Sertifikası (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)

 

EĞİTİM

The University of Edinburgh, Finans, MBA

Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lisans

 

 

SOSYAL FAALİYETLER

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği